Date fiscale

S.C. SKOP SOLUTION S.R.L.
Sediul social in Bucuresti, str. Feleacu, nr. 27, bl 13 B, sc. 2, et 1, ap. 17, sector 1.
Inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8672/2007.
CUI RO21674609.
Capital social: 200 ron.